CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

NGƯỜI CHƠI TIỀN PHÍ (VND) HOA HỒNG
>=5 0 - 150,000,000 35%
150,000,001 - 300,000,000 40%
300,000,001 + 45%
ĐẠI LÝ VIP Điều Khoản 50%

Tiền Thưởng Giới Thiệu

Đại Lý Phụ TIỀN PHÍ (VND) HOA HỒNG
>=2 Đại Lý Phụ 0 - 600,000,000 5%
600,000,001 + 10%